Scheidingsmediation

U bent tot het besluit gekomen dat uw huwelijk dusdanig ontwricht is dat het ontbinden/beëindigen hiervan de enige juiste beslissing is. Dit is een moeilijk besluit. Het brengt mogelijk spanning, verdriet, angst en boosheid met zich mee. Door deze emoties kan het lastig zijn keuzes te maken en in gesprek met uw partner te blijven. Ik kan hierin tijdens de echtscheidingsmediation in bemiddelen.
        

In tegenstelling tot formele juridische procedures is er bij mediation sprake van een informeel samenzijn. Tijdens het eerste gesprek ondertekend zowel u als ik als uw mediator een mediationovereenkomst. Met het ondertekenen hiervan wordt het traject gestart. Dit ondertekenen behelst de formele afspraak om vast te leggen dan jullie het conflict door middel van mediation op wil lossen. De elementaire regels zoals vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn in deze overeenkomst vastgelegd.

Na het formele gedeelte, het ondertekenen van de mediationovereenkomst, start het informele, flexibele mediation gedeelte. Hierbij wordt van partijen een actieve rol verwacht, waardoor beide partijen zich voortdurend betrokken voelen bij het proces. Ik zal onderling overleg stimuleren, verdiepende vragen stellen en samenvatten. Hiermee zoek ik bij beide partijen naar de werkelijke belangen en wensen in plaats van alleen stil te staan bij de formele (en misschien wel principiéle standpunten).

Ook is het mijn de taak om te zorgen dat beide partijen evenveel aandacht krijgen bij het verwoorden van hun gevoelens. De één verwoordt nu eenmaal duidelijker zijn gevoelens en wensen dan de ander. Als de echte belangen en wensen eenmaal helder zijn is het tijd om samen een oplossing te zoeken.

De eerste bijeenkomst duurt meestal 2 uur, inclusief het oriënterende gedeelte waarin u kunt besluiten daadwerkelijk tot mediation over te gaan. In het algemeen duren de volgende bijeenkomsten 1 à 1,5 uur. Gemiddeld is de duur van een mediation 3 tot 5 gesprekken.

De uitkomst van de mediation wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing er uitziet. Dit levert een win-win situatie op. De uitkomst en concrete afspraken worden door mij in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation. Deze vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend.