Arbeidsmediation

Heeft u een onderling conflict op de werkvloer waar u niet uit komt, ligt u in de clinch met uw werkgever/werknemer, speelt er iets tussen twee werknemers of wilt u nog een goede poging doen om ontslag te voorkomen? Dit zijn zomaar een aantal punten waarin ik jullie graag onafhankelijk bijsta. Hierbij richt ik mij op het herstel van de relatie om tot passende oplossingen te kunnen komen.
        

In tegenstelling tot formele juridische procedures is er bij mediation sprake van een informeel samenzijn. Tijdens het eerste gesprek ondertekend zowel u als ik als uw mediator een mediationovereenkomst. Met het ondertekenen hiervan wordt het traject gestart. Dit ondertekenen behelst de formele afspraak om vast te leggen dat jullie het conflict door middel van mediation op willen lossen. De elementaire regels zoals vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn in deze overeenkomst vastgelegd.

Na het formele gedeelte, het ondertekenen van de mediationovereenkomst, start het informele, flexibele mediation gedeelte. Hierbij wordt van partijen een actieve rol verwacht, waardoor beide partijen zich voortdurend betrokken voelen bij het proces. Ik zal onderling overleg stimuleren, verdiepende vragen stellen en samenvatten. Hiermee zoek ik bij beide partijen naar de werkelijke belangen en wensen in plaats van alleen stil te staan bij de formele (en misschien wel principiële standpunten).

De eerste bijeenkomst duurt meestal 2 uur, inclusief het oriénterende gedeelte waarin u kunt besluiten daadwerkelijk tot mediation over te gaan. In het algemeen duren de volgende bijeenkomsten 1 à 1,5 uur. Gemiddeld is de duur van een mediation 8 tot 10 uur in de duur van 6 tot 8 weken.